XV. sněm EF ČR, z. s. se konal dne 9. 10 . 2015 v Praze. Přílohy: Zápis z XV. sněmu EF ČR, z. s. Zápis z jednání RK v sekretariátu EF ČR
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2014 byla schválena a je ke stažení.
Zveme členy EF ČR na XV. sněm Etického fóra ČR, z. s. v pátek 9. října 2015 15.30 hodin, v zasedací místnosti areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Program: Slovo předsedy na úvod (M. Lášek) Zpráva o činnosti 2014 (K.Mravčíková) Finanční zpráva 2014 (M. Lášek, B...

Aktuality

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku, kdy...
pro učitele etické výchovy a pracovníky s mládeží:
závěr projektu Etická výchova a učebnice
250h kurz Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti Lektoři:...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky