Zveme členy EF ČR na XV. sněm Etického fóra ČR, z. s. v pátek 9. října 2015 15.30 hodin, v zasedací místnosti areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Program: Slovo předsedy na úvod (M. Lášek) Zpráva o činnosti 2014 (K.Mravčíková) Finanční zpráva 2014 (M. Lášek, B...
Objednávkový systém: www.ucebniceproetiku.cz nebo www.etickavychova.cz Informace o ceně: Učebnice, metodiky a pracovní listy Etické výchovy můžete objednat a koupit v rámci sdruženého tisku z volně přístupného PDF. Sdružený tisk umožňuje získat publikace ve vysoké kvalitě a za příznivé ceny. Při...
Název kurzu: Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi Vhodné pro: pedagogy a poradce, kteří chtějí využít aktivity etické výchovy v jiných předmětech, při třídnických hodinách, v družině, na adaptačních kurzech, výletech, školách v přírodě, při práci metodika prevence, výchovného poradce, školního...

Aktuality

závěr projektu Etická výchova a učebnice
250h kurz Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti Lektoři:...
250h kurz Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti, jehož...
Termín setkání absolventů kuzrů etické výchovy v Olomouci jsme...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky