Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2014 byla schválena a je ke stažení.
Zveme členy EF ČR na XV. sněm Etického fóra ČR, z. s. v pátek 9. října 2015 15.30 hodin, v zasedací místnosti areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Program: Slovo předsedy na úvod (M. Lášek) Zpráva o činnosti 2014 (K.Mravčíková) Finanční zpráva 2014 (M. Lášek, B...
Objednávkový systém: www.ucebniceproetiku.cz nebo www.etickavychova.cz Informace o ceně: Učebnice, metodiky a pracovní listy Etické výchovy můžete objednat a koupit v rámci sdruženého tisku z volně přístupného PDF. Sdružený tisk umožňuje získat publikace ve vysoké kvalitě a za příznivé ceny. Při...

Aktuality

pro učitele etické výchovy a pracovníky s mládeží:
závěr projektu Etická výchova a učebnice
250h kurz Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti Lektoři:...
250h kurz Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti, jehož...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky