Konference „Výchova k dobru“ proběhla 14.- 15. 1. 2016 v Hradci Králové. Pořadateli konference byli Univerzita Hradec králové, Etické fórum ČR, z.s. a Královéhradecká pobočka České pedagogické společnosti. Aktivními účastníky konference byli lektoři EF, kteří vedli praktické workshopy.
21. 10. 2016 od 15.30 v areálu Sempra Praha XVI., letos volební sněm členů Etického fóra ČR, z. s., proběhne 21. 10. 2016 od 15:30 hodin v Praze v areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Program: Slovo předsedy na úvod (M. Lášek) Zpráva o činnosti 2014 (K. Mravčíková) Finanční zpráva 2014...
V Lidových novinách vyšel článek Lenky Polákové. POLÁKOVÁ, Lenka. Etická výchova se osvědčila: Děti se učí lépe komunikovat, dbát na pocity druhých a respektovat je. Výuku etiky zařadilo do rozvrhu kolem pěti set škol. Lidové noviny: Akademie. 2016, (9. února), s. 15.

Aktuality

Do 15. 1. 2016 může Vaše škola podat projektovou žádost o...
Krásné a klidné Vánoce a pohodový nový rok 2016.
Zveme zájemce o etickou výchovu 14.–15. 1. 2016 do Hradce...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky