Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2015 byla schválena a je ke stažení.
21. října 2016 se konal XVI. sněm Etického fóra ČR, z. s.
Konference „Výchova k dobru“ proběhla 14.- 15. 1. 2016 v Hradci Králové. Pořadateli konference byli Univerzita Hradec králové, Etické fórum ČR, z.s. a Královéhradecká pobočka České pedagogické společnosti. Aktivními účastníky konference byli lektoři EF, kteří vedli praktické workshopy.

Aktuality

Zveme na mezinárodní konferenci k etické výchově „...
O morálním chování ve firmách a podnikání, a etické výchově ve...
Do 15. 1. 2016 může Vaše škola podat projektovou žádost o...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky