21. října 2016 se konal XVI. sněm Etického fóra ČR, z. s.
Konference „Výchova k dobru“ proběhla 14.- 15. 1. 2016 v Hradci Králové. Pořadateli konference byli Univerzita Hradec králové, Etické fórum ČR, z.s. a Královéhradecká pobočka České pedagogické společnosti. Aktivními účastníky konference byli lektoři EF, kteří vedli praktické workshopy.
21. 10. 2016 od 15.30 v areálu Sempra Praha XVI., letos volební sněm členů Etického fóra ČR, z. s., proběhne 21. 10. 2016 od 15:30 hodin v Praze v areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Program: Slovo předsedy na úvod (M. Lášek) Zpráva o činnosti 2014 (K. Mravčíková) Finanční zpráva 2014...

Aktuality

Zveme na mezinárodní konferenci k etické výchově „...
O morálním chování ve firmách a podnikání, a etické výchově ve...
Do 15. 1. 2016 může Vaše škola podat projektovou žádost o...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky