Nový seminář provede účastníky prostředím internetu a sociálních sítí a seznámí se současnými vzory a idoly, se kterými se děti a adolescenti identifikují. Účastníkům ukáže využitelné výchovné podněty z této oblasti. Přinese zajímavé informace nejen pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům žáků (možné...
Praha Datum zahájení:    září/říjen 2017 Místo konání:    MŠ Šiškova, Praha 8 (5 min pěšky od metra C – Ládví) Lektoři: z lektorského týmu EF ČR, z. s. teorii doplní přední odborníci z oboru etická výchova Cena:    18 000,– Kč za osobu (platbu je možno rozdělit...
Datum zahájení:    22. 4. 2017 v 8.30 hodin (do cca 17.30 hodin) Další termín:    27. 5. 2017    následující termíny po prázdninách budou dohodnuty na 1. semináři) Místo konání:    ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6 Lektoři: Mgr. Hana Kachtíková...

Aktuality

Akreditované semináře, které lze využít v rámci rozvojového...
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2015 byla schválena a je...
21. října 2016 se konal XVI. sněm Etického fóra ČR, z. s.
Konference „Výchova k dobru“ proběhla 14.- 15. 1....
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky