Na semináři se účastníci seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na všestranný rozvoj žáka a zahrnuje mj. dovednost sám se učit, dohledávat a selektovat zdroje, rozvíjet sociální dovednosti. Účastníci získají některé konkrétní nástroje používané pro formativní hodnocení využitelné i pro ty pedagogy,...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné zájemce, aby nám dali vědět a mohli jsme tak zmapovat zájem v regionu. Email: info@etickeforumcr.cz
Zpráva o probíhajících revizích RVP. Revize RVP pracují s pojmem „osobnost žáka“ Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které je nutné po určitém čase podrobit revizi. Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky