Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné zájemce, aby nám dali vědět a mohli jsme tak zmapovat zájem v regionu. Email: info@etickeforumcr.cz
Zpráva o probíhajících revizích RVP. Revize RVP pracují s pojmem „osobnost žáka“ Rámcové vzdělávací programy jsou dokumenty, které je nutné po určitém čase podrobit revizi. Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných...
Pohodové Vánoce a celý rok 2019 přeje všem spolupracovníkům a partnerům Etické Fórum ČR z. s.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky