vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje výskumný tím projektu VEGA 1/1080/12, v spolupráci s Katedrou etickej a občianskej výchovy PF UMB, Katedrou psychológie PF UMB a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici dňa 15. novembra 2012 v Banskej Bystrici.
III. ročník konference o logoterapii, kterou pořádá Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc a Slovenský inštitút logoterapie VZTAHY, KTERÉ UZDRAVUJÍ Konference se uskuteční dne: 19. 10. 2012 Místo konání: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha...
V úterý 29. května 2012 se konal XII. sněm členů Etického fóra ČR, o. s. Pozvánka Milí členové Etického fóra, srdečně Vás zveme na XII. sněm členů Etického fóra ČR, o. s., který se bude konat v úterý 29. května 2012 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a.s., U Topíren 2, Praha...

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky