Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
V srpnu započaly práce na novém projektu financovaného z ESF.
Pořad Apetýt o etické výchově na ČRo Brno (hovořit bude učitel a lektor EtV Mgr. Pavel Motyčka) je nově plánovaný na 16. 10. 2012.

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky