MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Přihlášku je nutné podat do 11. 4. 2013. Více na serveru MŠMT. image by freeimageslive.co.uk - stockarch
Milí přátelé – absolventi kurzu etické výchovy! když se potkávám s některými z Vás – absolventy 250 hodinového kurzu, často slýchávám: „Chtěli bychom se opět setkat s lidmi z kurzů. Nebude nějaké pokračování?“ Již několik let se rodí v hlavách lektorů etické výchovy myšlenka, vytvořit nabídku jednodenního 8...
Přednášel doc. Pavel Vacek. 10. 11. 2012

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky