Zajímavý odkaz pro učitele: Jednoduchý evaluační testovací dotazník zdarma pro zjištění sociálního klimatu ve třídě visí na portálu rvp.cz Návod k použití: http://goo.gl/zYh3X Dotazník: http://evaluacninastroje.rvp.cz/nuovckk_portal/ FAQ, časté dotazy: Jak je to s anonymitou výsledků? Je možnost dělat sběr dat...
Prosba sekretariátu EF ČR o aktualizaci údajů v krátkém on-line dotazníku (do 3. 4. 2013) na adrese: http://goo.gl/671W Informace k dotazníku: Ing. Kateřina Mravčíková
Připravujeme setkání absolventů kurzu EtV 6. 4. v Praze a 20. 4. v Olomouci. Etická výchova, o.p.s. ve spolupráci s MŠMT chce od září zahájit projekt „Etická škola“. Možnosti financování posílení výuky etické výchovy ve vašich školách. V rámci projektu ESF OPVK probíhá tvorba učebnic, pracovních listů a metodik...

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky