Etické Fórum ČR, o. s. Vás zve na workshopy: Sociálních dovedností a Finanční gramotnosti Termíny a místa konání workshopů: Pátek 24. 5. 2013 – 8:55, SOŠ, Na Hrázi 1449, Frýdek Místek Pondělí 27. 5. 2013 – 9:50, SOU Opravárenské, Předměstí 427, Králíky Středa 29. 5. – 8:55, SŠ, Tyršova 500,...
Byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2012.
Nabídka vzdělávacích seminářů Praktická aplikace etické výchovy Etické Fórum ČR, o. s., akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT 13556/2012-25 Lektor: z lektorského týmu EF ČR, o. s. Časová dotace: 5 hodin Cena: pro 6-14 účastníků celkem 7.000,– Kč pro 15-25 účastníků 9.000,– Kč Účastníci semináře obdrží...

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky