konaného dne 4. 10. 2019. Zápis z XIX. Sněmu EF ČR, z. s. Výroční zpráva za rok 2018 Zpráva revizní komise Stanovy spolku Plán činnosti 2019
Vážení členové Etického fóra, srdečně Vás zveme na XIX. sněm členů Etického fóra ČR, z. s., který se bude konat v pátek 4. října 2019 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a. s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice...
Na semináři se účastníci seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na všestranný rozvoj žáka a zahrnuje mj. dovednost sám se učit, dohledávat a selektovat zdroje, rozvíjet sociální dovednosti. Účastníci získají některé konkrétní nástroje používané pro formativní hodnocení využitelné i pro ty pedagogy,...

Aktuality

Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Zpráva o probíhajících revizích RVP.
Pohodové Vánoce a celý rok 2019…
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky