V srpnu započaly práce na novém projektu financovaného z ESF.
Pořad Apetýt o etické výchově na ČRo Brno (hovořit bude učitel a lektor EtV Mgr. Pavel Motyčka) je nově plánovaný na 16. 10. 2012.
vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje výskumný tím projektu VEGA 1/1080/12, v spolupráci s Katedrou etickej a občianskej výchovy PF UMB, Katedrou psychológie PF UMB a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici dňa 15. novembra 2012 v Banskej Bystrici.

Aktuality

Dotační program Královéhradeckého kraje.
Kurz EtV v Praze zahajuje 2. 6. 2018.
v Královéhradeckém kraji byl spuštěn!
250hodinový kurz Brno zahajuje 10. 3. 2018.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky