Etická výchova v českých základních školách – článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Přejmenováním Kabinetu etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vzniklo nově Centrum etiky a rozvoje charakteru (CERC).
ze dne 23. listopadu 2020. Záznam konference ETIKA ZA ČASŮ DOBRÝCH I ZLÝCH ze dne 23. listopadu 2020, která se konala v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, je k dispozici na facebookových stránkách Univerzity Hradec Králové.

Aktuality

Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
členů Etického fóra ČR je zrušen.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky