Vážení členové Etického fóra, srdečně Vás zveme na XIX. sněm členů Etického fóra ČR, z. s., který se bude konat v pátek 4. října 2019 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a. s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice...
Na semináři se účastníci seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na všestranný rozvoj žáka a zahrnuje mj. dovednost sám se učit, dohledávat a selektovat zdroje, rozvíjet sociální dovednosti. Účastníci získají některé konkrétní nástroje používané pro formativní hodnocení využitelné i pro ty pedagogy,...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné zájemce, aby nám dali vědět a mohli jsme tak zmapovat zájem v regionu. Email: info@etickeforumcr.cz

Aktuality

v pátek 4. října 2019 v Praze.
Seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Zpráva o probíhajících revizích RVP.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky