Reference na kurz EtV

Celý kurz byl velmi dobře zorganizovaný. Oceňuji především sobotní termíny výuky i dvě prodloužená letní soustředění. V průběhu kurzu jsme se teoreticky i prakticky věnovali všem potřebným tématům (cíl a program) a dovednostem (výchovný styl). Velkou inspirací pro mne byl přístup a sdílení bohatých zkušeností všech tří lektorek. Kladně rovněž hodnotím fakt, že drtivá většina účastníků byli pedagogičtí pracovníci, kteří osobně i profesně etickou výchovu vnímali jako důležitou. I jejich zkušenosti a zapojení tak byly velmi obohacující. Přestože se kurz realizoval z části v období pandemie, díky přístupu lektorek a jejich ochotě přenést výuku (především teoretickou spolu se sdílením příkladů dobré praxe z distanční výuky) do online prostředí, jsme mohli kurz i přes nečekané komplikace úspěšně dokončit.

Petra, kurz Praha, 2021

Aktuality

Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
členů Etického fóra ČR je zrušen.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky