Etika 2017

Srdečně zveme jménem Podnikatelské sekce Etického fóra ČR. z.s. ve spolupráci s Manažerským S klubem České manažerské asociace a vstřícným partnerstvím společnosti SHM, s.r.o., v Šumperku, na diskusní fórum pod názvem

ETIKA 2017,

které se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2017
ve společnosti SHM, s.r.o. a v Hotelu Elegance v Šumperku.

Cílem setkání bude neformální panelová diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k vysoce aktuální problematice uplatňování a dodržování etiky v ekonomice a podnikání v současné době, výměna praktických zkušeností s rozhodováním při etických dilematech, jak je praxe denně přináší.

Chceme diskutovat na téma:

 • Je etika jenom módní slovo v byznysu a vzdělávání?
 • Jak si stojí etika na misce vah v porovnání s korupcí, klientelizmem, nekalou soutěží, obecnou nepoctivostí, falešnou morálkou apod. u nás a ve světě.
 • Vyplatí se být etický a dodržovat morální pravidla v dnešní době?
 • Co udělat proto, abychom posilovali názor a přesvědčení, že jednat eticky se vyplácí? Není naše hodnocení současného stavu příliš pesimistické?
 • Jsou současné socio-ekonomické (digitalizace, robotika, Průmysl 4.0, sociální sítě) a kulturně-společenské trendy (migrace, růst nacionalizmu, odcizení myšlenkám EU apod.) v rozporu s etikou?

Pozvání na setkání zatím přijali:

 • prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., místopředsedkyně Rady kvality ČR
 • prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., Fakulta sociálních věd UK v Praze
 • Daniel Hůle, vedoucí programu Karierní a pracovní poradenství, Člověk v tísni, o.p.s.
 • doc. Ing. Lidmila Němcová, místopředsedkyně Evropské seniorské unie doc. Ing. Max Fischel, CSc., autor odborných prací z institucionální ekonomie a managementu
 • doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc., majitel a ředitel Modelárna LIAZ, s.r.o.
 • doc. PhDr. Karel Preuss, CSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Marek Procházka, LL.M., partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 • Ing. Petr Novák, ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • Mgr. Zdislava Vyvozilová, členka Etického fóra ČR, z.s.
 • RNDr. Pavel Holubář, jednatel SHM, s.r.o.

a další odborníci, se kterými jednáme.

Program setkání:

 • čtvrtek 19. 10.
  13.00 – 14.00 příchod, registrace a oběd
  14.00 – 15.30 1. panel:
  • prof. Mlčoch – Etika techniky a ekonomie
  • doc. L. Němcová – Výzvy ze světa podnikatelské etiky v dnešní době
  • doc. V. Pražma – Současný stav neetického světa – kontrasty
  • M. Procházka – Corporate Governance
  15.30 – 16.00 kávová přestávka
  16.00 – 17.30 2. panel:
  • doc. K. Preuss – Strategické řízení – nástroj aplikace etických řešení
  • doc. M. Fischel – Manažer a konflikt etik
  • Ing. P. Novák – Zásady etického chování vedení japonského závodu v ČR
  • Mgr. Z. Vyvozilová – Etická výchova ve vzdělávacím procesu
  • D. Hůle – Index etického úvěrování

  18.30 – 21.30 3. panel formou kulatého stolu s rautem v Hotelu Elegance
 • pátek 20. 10.
  9.00 – 10.00 prof. R. Petříková – Návrat ke kořenům lidských hodnot
  diskuse a závěry setkání
  10.00 – 11.00 prezentace a exkurze v SHM. s.r.o.
  11.00 ukončení

Organizační informace:

 • Datum konání:
  19. a 20. 10. 2017
 • Místo konání:
  SHM, s.r.o., Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk, www.shm–cz.cz
  MAJÁK zábavní a gastronomické centrum, Husitská 2, 787 01 Šumperk, www.majakcentrum.cz
 • Účastnický poplatek:
  1 200,– Kč/osobu (zahrnuje kromě účasti na panelové diskusi, kulatém stolu a exkurzi, občerstvení po celou dobu setkání, dokumentační DVD ze setkání a dopravu do místa konání setkání ze železničního a autobusového nádraží – viz dále)
 • Ubytování:
  Hotel Elegance, Husitská 2, 787 01 Šumperk
  1 607,– Kč/osobu (dvoulůžkový pokoj, snídaně, parkování, volný vstup do bazénu a fitness; ubytování si hradí každý sám)
 • Možnosti dopravy:
  autem (v areálu SHM, s.r.o., bude zabezpečeno parkování)
  vlakem/autobusem (bude k dispozici odvoz do SHM, s.r.o., ze železničního nádraží Zábřeh na Moravě a železničního a autobusového nádraží Šumperk)
 • Uzávěrka přihlášek:
  25. 9. 2017
  počet účastníků setkání je kapacitně omezen na 50 osob
 • Zasílání přihlášek:
 • Storno podmínky:
  po 25. 9. 2017 – storno poplatek 100 % vložného; možno vyslat náhradníka
 • Další informace a kontaktní adresa:
  Dr. Rastislav Lukovič, projektový manažer
  Etické fórum ČR, z.s.
  U Topíren 2/860
  170 00 Praha 7
  telefon: +420 731 471 621
  elektronicky: kontaktní formulář
PřílohaVelikost
Přihláška ke stažení: Etika 201732.06 KB

Aktuality

v pátek 5. října 2018.
Dotační program Královéhradeckého kraje.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky