Etika 2017 – prohlášení

Prohlášení účastníků diskusního fóra ETIKA 2017

Ve dnech 19. a 20. října 2017 se v Šumperku na podnět Podnikatelské sekce Etického fóra ČR, z. s. ve spolupráci s Manažerským S klubem České manažerské asociace a se vstřícným partnerstvím společnosti SHM, s.r.o. uskutečnilo setkání účastníků diskusního fóra pod názvem ETIKA 2017. Cílem setkání byla neformální panelová diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k vysoce aktuální problematice uplatňování a dodržování etiky jak v ekonomice a v podnikání, tak i v celé společnosti. Diskuse byla doprovázená výměnou praktických zkušeností z každodenního rozhodování o etických dilematech.

Téměř 50 účastníků debatovalo o problematice etiky podnikání a dodržování morálních pravidel v byznysu a vzdělávání. Přítomní manažeři, podnikatelé, učitelé i studenti si kladli zejména následující otázky: Co udělat proto, abychom posilovali názor a přesvědčení, že jednat eticky v podnikání se vyplácí; Vyplatí se být etický a dodržovat morální pravidla v dnešní době; Není naše hodnocení současného stavu příliš pesimistické?

Bylo konstatováno a na příkladech uvedeno, že současný obraz a stav dodržování morálky a etiky v byznyse i celé společnosti není černo-bílý. Existuje množství příkladného jednání jak jednotlivců, tak i organizací, které si zaslouží větší publicitu a ocenění veřejnosti. Na druhé straně se nesmí přehlížet a tolerovat neetické jednání ve společnosti.

Během panelové diskuse bylo poukázáno, že podnikání se základem etického jednání generuje zisk jak z hlediska dlouhodobého, tak i střednědobého. Bylo zdůrazněno, že je přínosné kultivovat etické myšlení při rozhodovacích procesech, osvětlovat stupnici trvalých hodnot, podporovat rodinu a soužití generací při předávání těchto hodnot. Etické podnikání může pozitivně ovlivnit vize takové společnosti, ve které by každý člověk mohl žít v plné lidské důstojnosti.

Proto vyzýváme odbornou i širší veřejnost ke společnému úsilí v kultivaci podnikatelského prostředí a etické výchovy na školách všech stupňů. Využijme a cílevědomě propagujme příklady etického jednání jednotlivců a firem nejenom na celonárodní úrovni, ale i v regionech, městech, obcích, školách, společenských organizacích. Příkladné skutky a nezištné jednání táhne, a proto apelujme na veřejnoprávní prostředky, aby více publikovaly a zprostředkovávaly etické a mravní hodnoty, včetně jejich nositelů.


V Šumperku dne 20. října 2017

Účastníci diskusního fóra ETIKA 2017
více o diskusním fóru

více fotogalerieAktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky