PF 2019

Pohodové Vánoce a celý rok 2019 přeje všem spolupracovníkům a partnerům Etické Fórum ČR z. s.


Obrázek: 

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky