PF 2019

Pohodové Vánoce a celý rok 2019 přeje všem spolupracovníkům a partnerům Etické Fórum ČR z. s.


Obrázek: 

Aktuality

…z rozhodnutí předsednictva EF.
250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 27. 11. 2021.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky