Organizace

Zapsaný spolek Etické fórum ČR je neziskovou organizací s celorepublikovou působností. Jejím cílem je kultivace a vzdělávání v oblasti etiky na poli pedagogickém, podnikatelském a ve společnosti, apelace na slušnost a morálku. Za tímto účelem Etické fórum pořádá akreditované kurzy, semináře a konference nejen pro učitele, ale i pro veřejnou správu (akreditace vzdělávací instituce čj. MSMT 13 556/2012-25 ). Realizuje rovněž projekty napomáhající ke zlepšení vztahů a vytváření harmonického vývoje osobnosti. Je autorem metodiky žáky a studenty oblíbeného předmětu „etická výchova“, který byl zaveden v českém školství 16. 12. 2009. Činnost spolku není zaměřena na teorii a filozofování, ale na praktický užitek. Pomocí moderní pedagogiky usiluje zážitkovou metodou o nácvik sociálních dovedností, který formuje morálně vyzrálého člověka vyznačujícího se komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých a především prosociálním stylem jednání. Důležitá je motivace k přenosu zkušeností do běžného života.

Čím je

Etické fórum České republiky je zapsaným spolkem, jehož hlavním cílem je výchova ke slušnosti a morálce ve všech oblastech lidského života. Oficiální název zní Etické fórum České republiky, z.s.

Historie

V prosinci roku 1999 svolalo budoucí Etické fórum ČR několik neziskových organizací do Betlémské kaple „Etické fórum 99“

Jako občanské sdružení bylo tedy Etické fórum ČR zaregistrováno 20. 12. 1999 a oficiálně ustaveno na sněmu 11. dubna 2000 v prostorách Akademie věd České republiky v Praze.

číst celý článek

Stanovy

Etické fórum České republiky, z. s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický a veřejně prospěšný spolek.

Má celorepublikovou působnost a není vázán na žádnou politickou stranu nebo jinou ideologicky orientovanou organizaci. Název je: „Etické fórum České republiky, z. s.“ (dále jen „spolek“ nebo „EF“).

číst celý článek

Výroční zprávy

Výroční zprávy od roku 2009.

PDF dokumenty ke stažení.

číst celý článek

Konference

Konference s tématem Etické výchovy.

Bližší informace.

číst celý článek

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky