Sněm EF v roce 2021 zrušen

Z rozhodnutí předsednictva EF ze dne 8. 10. 2021 je konání sněmu v roce 2021 zrušeno.
Důvodem je horšící se epidemiologická situace s covid-19.


Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky