2011 – Proměny školy – etická výchova

Národní institut pro další vzdělávání po dvou úspěšných celostátních konferencích ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v ČR, konaných v listopadu 2010, za účasti Josefa Dobeše, ministra školství mládeže a tělovýchovy, profesora Petra Piťhy, profesora Jana Sokola, Mgr. Heleny Plitzové, ředitelky NIDV, doc. Anny Putnové, předsedkyně Školského výboru PS Parlamentu ČR, doktora Václava Mertina a řady dalších významných osobností a odborníků, pokračuje v organizování konferencí Proměny školy – etická výchova i na svých krajských pracovištích.

Konference se konají pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Josefa Dobeše.

Předmět Etická výchova, od 1. 9. 2010 začleněný do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, reaguje na chybějící vzdělávací oblast, která by osobnost žáka vedla k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile.

Účast na všech konferencích přislíbili zástupci MŠMT, Etického fóra ČR, VŠ, Křesťanské akademie mladých, pedagogové vyučující etickou výchovu na různých druzích a typech škol a další hosté.

Konference jsou určeny nejen managementu škol a školských zařízení, ale i ostatním pedagogickým pracovníkům. Konference jsou bez účastnického poplatku.


 • Brno – 31. 5. 2011
 • Jihlava – 1. 6. 2011
 • České Budějovice – 7. 6. 2011
 • Zlín – 10. 10. 2011
 • Karlovy Vary – 18. 10. 2011
 • Ústí nad Labem – 19. 10. 2011
 • Olomouc – 20. 10. 2011
 • Liberec – 8. 11. 2011
 • Pardubice – 9. 11. 2011
 • Ostrava – 22. 11. 2011
 • Hradec Králové – 24. 11. 2011
 • Plzeň – 8. 12. 2011
 • Praha a Střední Čechy – 12. 12. 2011
PřílohaVelikost
Brno184.08 KB
Jihlava484.58 KB
České Budějovice205.58 KB
Karlovy Vary76.14 KB
Ústí nad Labem81.93 KB
Olomouc175.39 KB
Liberec476.64 KB
Pardubice174.08 KB
Ostrava250.56 KB
Hradec Králové368.62 KB
Plzeň101.95 KB
Praha a Střední Čechy198.85 KB

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky