Konference

2016 – „Výchova k dobru“

Konference „Výchova k dobru“ proběhla 14. – 15. 1. 2016 v Hradci Králové.

Pořadateli konference byli Univerzita Hradec králové, Etické fórum ČR, z.s. a Královéhradecká pobočka České pedagogické společnosti. Aktivními účastníky konference byli lektoři EF, kteří vedli praktické workshopy.

číst celý článek

2011 – „Proměny školy – etická výchova“

Národní institut pro další vzdělávání po dvou úspěšných celostátních konferencích ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v ČR, konaných v listopadu 2010 pokračuje v organizování konferencí Proměny školy – etická výchova i na svých krajských pracovištích.

Předmět Etická výchova, od 1. 9. 2010 začleněný do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, reaguje na chybějící vzdělávací oblast, která by osobnost žáka vedla k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile.

číst celý článek

2008 – „Výchovný styl v etické výchově“

Ve čtvrtek 9. 10. 2008 proběhl v sále zastupitelstva za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně již VI. ročník konference Etického fóra s názvem „Výchovný styl v Etické výchově“.

Etická výchova se snaží vytvořit přátelský, ale náročný a ve svých požadavcích důsledný vztah mezi učitelem a studentem (žákem). Tento vztah je možno vytvořit na základě následujících zásad: vytvořit ze třídy výchovné společenství; používat minimálně odměnya tresty; vytvářet radostnou atmosféru; stanovit jasná pravidla hry; přijmout druhého takového, jaký je – vyjádřit mu sympatie; vybízet k prosociálnosti; do výchovného procesu zapojit rodiče; používat induktivní disciplínu a atribuci prosociálnosti.

číst celý článek

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy Moravské Budějovice, zahájení...
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení květen 2020
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
konaného dne 4. 10. 2019.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky