Konference

2016 – „Výchova k dobru“

Konference „Výchova k dobru“ proběhla 14. – 15. 1. 2016 v Hradci Králové.

Pořadateli konference byli Univerzita Hradec králové, Etické fórum ČR, z.s. a Královéhradecká pobočka České pedagogické společnosti. Aktivními účastníky konference byli lektoři EF, kteří vedli praktické workshopy.

číst celý článek

2011 – „Proměny školy – etická výchova“

Národní institut pro další vzdělávání po dvou úspěšných celostátních konferencích ke zkvalitnění vzdělávání etické výchovy v ČR, konaných v listopadu 2010 pokračuje v organizování konferencí Proměny školy – etická výchova i na svých krajských pracovištích.

Předmět Etická výchova, od 1. 9. 2010 začleněný do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, reaguje na chybějící vzdělávací oblast, která by osobnost žáka vedla k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile.

číst celý článek

2008 – „Výchovný styl v etické výchově“

Ve čtvrtek 9. 10. 2008 proběhl v sále zastupitelstva za finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně již VI. ročník konference Etického fóra s názvem „Výchovný styl v Etické výchově“.

Etická výchova se snaží vytvořit přátelský, ale náročný a ve svých požadavcích důsledný vztah mezi učitelem a studentem (žákem). Tento vztah je možno vytvořit na základě následujících zásad: vytvořit ze třídy výchovné společenství; používat minimálně odměnya tresty; vytvářet radostnou atmosféru; stanovit jasná pravidla hry; přijmout druhého takového, jaký je – vyjádřit mu sympatie; vybízet k prosociálnosti; do výchovného procesu zapojit rodiče; používat induktivní disciplínu a atribuci prosociálnosti.

číst celý článek

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky