Historie

V prosinci roku 1999 svolalo budoucí Etické fórum ČR několik neziskových organizací do Betlémské kaple „Etické fórum 99“. Chtěly tím reagovat na resumé anket pořádaných k přelomu tisíciletí, v nichž zaznívalo přání našich spoluobčanů, aby nové století přineslo zlepšení mezilidských vztahů, víc důrazu na výchovu, vůli po hledání smyslu života a vůbec ochotu rozlišovat správné od nesprávného. Setkání v Betlémské kapli bylo původně míněno jako jednorázová motivační událost. Reakce veřejnosti i osobností veřejného života však vyzývaly pokračovat.

Jako občanské sdružení bylo tedy Etické fórum ČR zaregistrováno 20. 12. 1999 a oficiálně ustaveno na sněmu 11. dubna 2000 v prostorách Akademie věd České republiky v Praze. v souvislosti s platností nového občanského zákoníku, kdy zanikla právní forma občanských sdružení, je Etické fórum nově registrováno u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10540 jako zapsaný spolek. Oficiální název zní Etické fórum České republiky, z.s.

Zakladatelé jsou vesměs osobnosti, jež si během působení na významných postech společenského života uvědomovaly zmíněné nedostatky a hledaly i řešení; navíc mohly nabídnout i nesamozřejmé - dlouholetou orientovanost v oblasti mravnosti i morálky a návrh řešení, jak kvalifikovaně, účinně a přiměřeně – i dlouhodobě – působit na společnost. v prvních letech existence ustavilo vedení tzv. oborové sekce (pedagogickou, podnikatelskou, mediální a pro vězeňství) a také tzv. oblastní Etická fóra, která později zanikla. v posledních letech se sdružení zaměřilo především na zavedení školního předmětu etická výchova, vzdělávání pedagogů, osvětovou činnost a kultivaci podnikatelského prostředí. Nedílnou součástí činnosti je účast v různých výběrových řízeních a žádostech o dotace a granty v rámci ČR a EU.

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky