Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Zkrácený název: Etická výchova a učebnice


Zkratka a číslo projektu: EVU – CZ.1.07/1.1.00/26.0114
Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1.
Oblast podpory: 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV / zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků)
Partner: Etické fórum České republiky, o. s. (partner s finančním příspěvkem)
Doba realizace: 3 roky, 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Workshopy: v březnu a dubnu 2014 zdarma


Videovizitka 2 min v ČT

Projekt Etická výchova a učebnice
>>> Youtube

Anotace

Hlavním cílem projektu je podpora zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru „Etická výchova“ (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií.

Projekt usnadní pedagogům výuku a vytvoří souhrnný materiál pro činnostní učení Etické výchovy v ČR. Podpoří zájem škol zařadit tento obor do ŠVP. Oživí školu o zážitkovou a reflexivní výchovu a podpoří moderní metody výuky.


V rámci projektu vznikne:
  • nová sada učebnic, metodik a pracovních listů pro čtyři věkové skupiny
  • audiovizuální pomůcka ilustrující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, která bude provázána se sadou učebnic, metodik a pracovních listů
  • komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP
  • podpůrný metodický oborový portál www.etickavychova.cz
  • zpětná vazba v průběhu tvorby vyučovacích materiálů a ověření jejich kvality pilotně s 80 třídami žáků ve všech krajích ČR
  • ve všech krajích ČR doprovodné odborné metodické vedení pedagogů, kteří projeví o etickou výchovu zájem

Bližší informace o projektu na webu příjemce dotace: www.nidv.cz



Výstupy projektu

Tisková zpráva z tiskové besedy 26. 6. 2014.

Realizační tým – kontakty:


Ing. David Bartůšek, hlavní manažer projektu
GSM: +420 777 526 570
e-mail: nidv cz
adresa: NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno

PaedDr. Jarmila Blažková, manažerka KA 2, 5
tel.: +420 543 541 209
GSM: +420 775 755 029, +420 777 520 863
e-mail: nidv cz adresa: NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno

Ing. Jiří Prošek, finanční manažer projektu
tel.: +420 222 122 112
e-mail: nidv cz
adresa: NIDV, centrální pracoviště, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1

Ing. Lucie Janečková, manažerka KA 1, 3, 4
gsm: +420 736 504 334
e-mail: kam cz
adresa: Etické fórum ČR, o.s. (kancelář KAM, o.s.: Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí)

Ing. Kateřina Mravčíková, ekonom finančního partnera projektu
tel.: +420 224 910 008
gsm: +420 607 200 243
e-mail: etickeforumcr cz
adresa: Etické fórum ČR, o. s., U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)



Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen v říjnu 2021.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky