Organizace

Zapsaný spolek Etické fórum ČR je neziskovou organizací s celorepublikovou působností. Jejím cílem je kultivace a vzdělávání v oblasti etiky na poli pedagogickém, podnikatelském a ve společnosti, apelace na slušnost a morálku. Za tímto účelem Etické fórum pořádá akreditované kurzy, semináře a konference nejen pro učitele, ale i pro veřejnou správu (akreditace vzdělávací instituce čj. MSMT 13 556/2012-25 ). Realizuje rovněž projekty napomáhající ke zlepšení vztahů a vytváření harmonického vývoje osobnosti. Je autorem metodiky žáky a studenty oblíbeného předmětu „etická výchova“, který byl zaveden v českém školství 16. 12. 2009. Činnost spolku není zaměřena na teorii a filozofování, ale na praktický užitek. Pomocí moderní pedagogiky usiluje zážitkovou metodou o nácvik sociálních dovedností, který formuje morálně vyzrálého člověka vyznačujícího se komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých a především prosociálním stylem jednání. Důležitá je motivace k přenosu zkušeností do běžného života.

Čím je

Etické fórum České republiky je zapsaným spolkem, jehož hlavním cílem je výchova ke slušnosti a morálce ve všech oblastech lidského života. Oficiální název zní Etické fórum České republiky, z.s.

Historie

V prosinci roku 1999 svolalo budoucí Etické fórum ČR několik neziskových organizací do Betlémské kaple „Etické fórum 99“

Jako občanské sdružení bylo tedy Etické fórum ČR zaregistrováno 20. 12. 1999 a oficiálně ustaveno na sněmu 11. dubna 2000 v prostorách Akademie věd České republiky v Praze.

číst celý článek

Stanovy

Etické fórum České republiky, z. s. je dobrovolný, nezávislý, nepolitický a veřejně prospěšný spolek.

Má celorepublikovou působnost a není vázán na žádnou politickou stranu nebo jinou ideologicky orientovanou organizaci. Název je: „Etické fórum České republiky, z. s.“ (dále jen „spolek“ nebo „EF“).

číst celý článek

Výroční zprávy

Výroční zprávy od roku 2009.

PDF dokumenty ke stažení.

číst celý článek

Konference

Konference s tématem Etické výchovy.

Bližší informace.

číst celý článek

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky