Lidé

Etické fórum ČR je řízeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je sněm. V čele sdružení stojí předseda. Chod organizace zajišťuje především výkonná ředitelka, jež spolupracuje s administrativními pracovníky, ekonomkou, lektory a vedoucími sekcí. Kontrolním orgánem je revizní komise.

Na činnosti organizace se podílejí jak placení zaměstnanci, tak stovky členů, dobrovolníci a sympatizanti. Všem patří za jejich obětavost, ochotu a nezištnost velký dík!

Předsednictvo

členové předsednictva

Ing. Marie Jakešová – předsedkyně
Mgr. Zdislava Vyvozilová – místopředsedkyně
Jiří Drejnar
Mgr. Jaroslava Haisová
Mgr. Hana Kachtíková
PaedDr. Bc. Květa Trčková

číst více

Revizní komise

členové revizní komise

předseda revizní komise, členové

číst více

Lektoři

seznam lektorů EF ČR, z. s.

pro rok 2020

číst více

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky