XIX. sněm členů Etického fóra

Vážení členové Etického fóra,
srdečně Vás zveme na XIX. sněm členů Etického fóra ČR, z. s., který se bude konat v pátek 4. října 2019 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a. s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Zahájení je v 15.00 hodin.
Níže přikládáme program a těšíme se na setkání s Vámi.

Program XIX. sněmu:

 1. Zahájení, uvítání
 2. Zpráva o činnosti 2018
 3. Finanční zpráva 2018
 4. Zpráva revizní komise
 5. Diskuze a hlasování ke zprávám
 6. Návrh na změny stanov EF
 7. Diskuze a hlasování k úpravám stanov
 8. Volba orgánů (předsednictvo, revizní komise)
 9. Hlasování k volbě orgánů
 10. Plán činnosti na rok 2019
 11. Diskuze a hlasování k plánu
 12. Závěr, ukončení

Aktuality

v pátek 4. října 2019 v Praze.
Seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Zpráva o probíhajících revizích RVP.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky