XVIII. sněm členů Etického fóra

Vážení členové Etického fóra,
srdečně Vás zveme na XVIII. sněm členů Etického fóra ČR, z. s., který se bude konat v pátek 5. října 2018 v Praze v zasedací místnosti (4. patro) areálu Sempra Praha, a. s., U Topíren 2/860, Praha Holešovice. Zahájení je v 14.00 hodin.
Níže přikládáme program.
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že svou účastí podpoříte naše společné úsilí.

Program XVIII. sněmu:

  • Zahájení, uvítání
  • Zpráva o činnosti 2017 (K. Mravčíková)
  • Finanční zpráva 2017
  • Zpráva revizní komise (J. Polívková)
  • Diskuze a hlasování ke zprávám
  • Plán činnosti na rok 2018 (K. Mravčíková)
  • Diskuze a hlasování k plánu
  • Nová pravidla GDPR
  • Závěr, ukončení

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky