Reference na kurz EtV

Ráda bych touto cestou vyjádřila několik slov k již ukončenému kurzu ETV v Brně dne 3. 12. 1016. Kurz organizačně zajišťovala paní Bohunka Podolská a lektorovali bratři David a Petr Vaňkovi. Práce paní Bohunky byla po celou dobu velmi pečlivá a zodpovědná, díky ní vše probíhalo hladce a bez potíží. Ať se jedná o běžné zajištění jednotlivých měsíčních setkání či letních pobytů a v neposlední řadě její velmi pečlivé a starostlivé vedení závěrečných prací.

Pracuji téměř třicet let ve školství jako učitelka na prvním stupni, současně učím na Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou. Za tu dobu jsem prošla mnoha školeními, kurzy, dalším vzděláváním učitelů apod. Nikdy jsem se však nesetkala s takovýmto vedením, přístupem a zvládáním jak obsahu učiva tak skupiny velmi věkově i personálně různorodé. S vedením, které pokládám za naprosto profesionální, citlivé, příkladné, podnětné a lidské. Díky Davidovi a Petrovi Vaňkovým se naše setkání stala místy očekávaných společenství, ve kterém se vytvořily přátelské vztahy bez závazků, dny a chvíle příjemných setkání a nenucené přízně. Lektorování Bratrů Vaňkových hodnotím jako naprosto profesionální a příkladné. Ráda bych se s takovými lidmi setkávala v profesním i osobním životě častěji... Že je však lidí s tak citlivým a zároveň odborným přístupem jako šafránu, cením si všech dnů, které jsem s nimi a naší skupinou mohla strávit, obohatit se, načerpat nejen nové poznatky, ale zejména nové životní zkušenosti.

Sami lektoři i s Bohunkou hodnotili v závěru naši skupinu velmi kladně.

Nutno však dodat, že z velké části jejich přičiněním. Věřím, že naše úspěšné zakončení kurzu ETV je příjemnou tečkou za novou životní zkušeností nejen pro nás kurzisty, ale také pro naše lektory.

Ivona, kurz Brno

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky