Reference na kurz EtV

Když jsem před pár lety absolvovala krátký kurs etické výchovy, bylo to jako osvěžení v parném létě. Po zkostnatělých školeních zaměřených na pouhé předávání zkušeností s novými metodami mě oslovila etická výchova svým prožitkovým programem. Zanedlouho jsem podávala přihlášku na studium etické výchovy. Popravdě jsem netušila, že mě čekají více než dva zajímavé roky práce a sebepoznávání. Měli jsme štěstí na lidi ve skupině a pohodovou atmosféru při objevování tajů sama sebe i ostatních. Dva roky uběhly jako voda a já musím říci, že mě nenávratně tyto roky ovlivnily v náhledu na sama sebe i dění kolem mě. Stala jsem se více vnímavější k potřebám druhým i jejich slabým stránkám. Dokážu zhodnotit různé situace s dětmi, rodiči i kolegy a říci v pravou chvíli správným způsobem „né“. Snažím se kolem sebe šířit pohodu a ovlivňovat dění ve třídě i ve škole tím správným směrem. Být vzorem pro ostatní, zasloužit si jejich uznání. Pracovat s kolektivem třídy jemně a nenásilně, umět citlivě a správně zasáhnout v různých nenadálých krizových situacích. To vše a mnoho dalšího mi dala etická výchova a ty dva roky v její společnosti. Čas, to je jedna ze základních veličin vzniku mé nové a lepší osobnosti, jinému náhledu na věc, zklidnění mysli a duše. Pro mnohé nepředstavitelné, pro vliv etické výchovy na člověka nezbytné. Prolínání všech složek a přenášení nově nabytých znalostí je důležité napříč předměty, učiteli, vším, co děláme a říkáme. Každou chvíli můžeme ovlivnit svou myšlenkou, slovem i činem lidi kolem sebe. Co mi tedy dalo studium etické výchovy? Díky delšímu času, paní lektorce a prožití všech aktivit, změnu v mém myšlení. Tvorba osobnosti mladého člověka má nesmírný význam pro jeho budoucí životní cestu a jeho kvalitně prožité chvíle a já již teď díky studiu vím, jak tomu napomoci.
Vendula

Aktuality

ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
členů Etického fóra ČR je zrušen.
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení přesunuto na...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky