Reference na kurz EtV

Když jsem před pár lety absolvovala krátký kurs etické výchovy, bylo to jako osvěžení v parném létě. Po zkostnatělých školeních zaměřených na pouhé předávání zkušeností s novými metodami mě oslovila etická výchova svým prožitkovým programem. Zanedlouho jsem podávala přihlášku na studium etické výchovy. Popravdě jsem netušila, že mě čekají více než dva zajímavé roky práce a sebepoznávání. Měli jsme štěstí na lidi ve skupině a pohodovou atmosféru při objevování tajů sama sebe i ostatních. Dva roky uběhly jako voda a já musím říci, že mě nenávratně tyto roky ovlivnily v náhledu na sama sebe i dění kolem mě. Stala jsem se více vnímavější k potřebám druhým i jejich slabým stránkám. Dokážu zhodnotit různé situace s dětmi, rodiči i kolegy a říci v pravou chvíli správným způsobem „né“. Snažím se kolem sebe šířit pohodu a ovlivňovat dění ve třídě i ve škole tím správným směrem. Být vzorem pro ostatní, zasloužit si jejich uznání. Pracovat s kolektivem třídy jemně a nenásilně, umět citlivě a správně zasáhnout v různých nenadálých krizových situacích. To vše a mnoho dalšího mi dala etická výchova a ty dva roky v její společnosti. Čas, to je jedna ze základních veličin vzniku mé nové a lepší osobnosti, jinému náhledu na věc, zklidnění mysli a duše. Pro mnohé nepředstavitelné, pro vliv etické výchovy na člověka nezbytné. Prolínání všech složek a přenášení nově nabytých znalostí je důležité napříč předměty, učiteli, vším, co děláme a říkáme. Každou chvíli můžeme ovlivnit svou myšlenkou, slovem i činem lidi kolem sebe. Co mi tedy dalo studium etické výchovy? Díky delšímu času, paní lektorce a prožití všech aktivit, změnu v mém myšlení. Tvorba osobnosti mladého člověka má nesmírný význam pro jeho budoucí životní cestu a jeho kvalitně prožité chvíle a já již teď díky studiu vím, jak tomu napomoci.
Vendula

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen v říjnu 2021.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky