Co je Etická výchova

Základní informace

Projekt etické výchovy je komplexní a osvědčený program výchovy, jehož cílem je pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat osobnost sociálně pozitivního člověka. Základní program přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu ve škole a následně ve společnosti. Představuje účinný nástroj primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

Aplikační témata programu konkretizují možnosti řešení každodenních problémů a dotýkají se aktuálních společenských témat. Zabývají se etikou, duchovním rozměrem člověka, výchovou k rodinnému životu a sexuálnímu zdraví, ekonomickými hodnotami a finanční gramotností, ochranou životního prostředí, vztahy s národnostními menšinami a multikulturalitou.

číst více

Videovizitka 2 min v ČT

Projekt Etická výchova a učebnice
>>> Youtube

Brožura „Etická výchova pro základní a střední školy“. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů.

stáhněte si ji ZDE

Obsahuje: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Dále informace o projektu Etická výchova: východiska, podstata, výchovný styl, metody, doporučený průběh hodiny, EtV a školní vzdělávací program, vzdělávací obsah pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, formy a podmínky realizace EtV, využití v dalších vzdělávacích oblastech, literatura k etické výchovy

Citace elektronické verze brožury ke stažení: NOVÁKOVÁ, Marie, Zdislava VYVOZILOVÁ a Anežka BLAHUŠOVÁ. ETICKÉ FÓRUM ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. Etická výchova pro základní a střední školy: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů [online]. 2. redakč. uprav. vyd., dokument vznikl přepracováním původní brožury z r. 2005 ISBN 80-7130-122-1. Praha, 2014 [cit. 2014-03-19].

Původní tištěná brožura: nyní rozebrána, měla formát A5, 28 stran a růžový přebal.


Napsali o etické výchově

Aktuality

článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Nově vzniklo Centrum etiky a rozvoje charakteru.
ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky