Etická výchova v českých základních školách

Etická výchova v českých základních školách – článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.

Aktuality

ze dne 23. listopadu 2020.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2019 byla schválena.
členů Etického fóra ČR je zrušen.
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení přesunuto na...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky