Etickou výchovu do škol

Stanislav Chýlek, člen předsednictva Etického fóra ČR

Události posledních týdnů nás utvrzují v přesvědčení, že nežijeme v čase růžových perspektiv. Nemyslím při tom jen na údery, zasazované našemu civilizačnímu okruhu zvenčí, jako letošní 11. březen v Madridu. Neméně závažný je neuspokojivý vnitřní mravní vývoj, tak zřetelně patrný v celé společnosti. Snad nejbolestivější a pro budoucnost nejzávažnější je stav nezanedbatelné části naší mladé generace. Nemůžeme zavírat oči před tím, že vedle skvělých dětí vyrůstá také nemalý podíl problémových jedinců. Nepomůže nám ani konstatování, že ve "vyspělé" cizině je to leckde i horší. Je to náš svízel a naše zodpovědnost. Tragický případ vraždy učitele ve Svitavách je toho smutným dokladem a nic na tom nezmění ani posudky znalců, i kdyby poukázaly na přehmat pedagoga nebo psychické postižení pachatele. Ostatně, kdo z nás se v minulosti nesetkal s konfliktem psychicky labilního žáka s ne zcela ideálním pedagogem. Jenže vyústění nevedlo nikdy k podobně brutálnímu řešení.

Přesto nás svitavský případ neměl zaskočit. Nebylo snad v posledních letech dosti signálů i varování, která kompetentní místa přehlížela? Nebylo dost dokladů o pokračující šikaně mezi žáky? Nevíme, odkud se berou mladí násilníci v dresech fotbalových fanoušků? Nestačily předchozí nebezpečné útoky žáků na pedagoga? Proč před dvěma lety ředitel broumovské školy musel konstatovat, že nemůže ručit za zdraví a životy žáků ani pedagogů?

Není možné stále tolerovat hory násilí v televizních filmech jen proto, že programy tohoto typu zvětšují zisky provozovatele. Neviditelná ruka trhu, jak je vidět, nás před důsledky neochrání.Není možno ignorovat petici proti násilí a nemorálnostem v televizi, podpořenou více než osmdesáti tisíci podpisů. Je třeba pomoci rodině a výchově v ní, aby mohla přivádět zdravou a mravně silnou generaci. Je třeba pomoci organizacím mládeže, které osvědčily kladný vliv na emoční a morální vývoj mladých.

Musí skončit lhostejný přístup společnosti k hodnotové orientaci a vývoji osobnosti mladého člověka. Nesmíme rezignovat na předávání tradičních zásad mravnosti a etiky mladé generaci. Řešení je přitom nadosah. Je třeba obnovit mravní výchovu ve školách i v rodinách. Etické fórum ČR, založené v roce 1999, občanské sdružení, které usiluje o mravní a duchovní obrodu, již několik let systematicky školí učitele, aby mohli vést žáky základních a středních škol, a netradiční zážitkovou metodou v nich upevňovat prosociální principy mezilidských vztahů. Takto pojatá etická výchova se u nás nepovinně učí zatím na malém počtu škol; výsledky jsou však velmi dobré. Posiluje důstojnost mladého člověka, vede k laskavým mezilidským vztahům, pěstuje pozitivní vlastnosti. Učí tolerantnímu a soucitnému chování k druhým. Vychovává vstřícné, komunikativní děti, které umějí rozlišovat mezi dobrým a špatným. Vyučování etiky si žáci rychle oblíbili. Výrazně zlepšuje atmosféru školy, vztahy mezi učitelem a žákem i mezi učiteli a rodiči.

Metoda je založena na poznatcích španělského pedagoga Roberta Roche-Olivara a osvědčuje se již v několika zemích. A nejde jen o etiku jako předmět výuky. Školy by se měly stát dílnou, pracující na přirozeně a komplexně na mravním a citovém vývoji mladého člověka. Ano, rodina je základem, ale tam, kde nejsou rodiče připraveni, musí škola převzít podíl o to větší.

Všechny tyto otázky se zaslouží větší pozornost a měly by patřit k prioritám politické scény. Parlament, vláda a ministerstvo školství, ale i profesní a zájmové organizace pedagogů by měli osvědčit, že berou problém vážně a že skoncovali s dosavadní nevšímavostí a spoléháním na samovolné mechanismy. Podpora veřejnosti je žádoucí a může vývoj urychlit. Bylo by trestuhodné čekat na nové tragedie.

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky