Co je Etická výchova

Základní informace

Projekt etické výchovy je komplexní a osvědčený program výchovy, jehož cílem je pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat osobnost sociálně pozitivního člověka. Základní program přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu ve škole a následně ve společnosti. Představuje účinný nástroj primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

Aplikační témata programu konkretizují možnosti řešení každodenních problémů a dotýkají se aktuálních společenských témat. Zabývají se etikou, duchovním rozměrem člověka, výchovou k rodinnému životu a sexuálnímu zdraví, ekonomickými hodnotami a finanční gramotností, ochranou životního prostředí, vztahy s národnostními menšinami a multikulturalitou.

číst více

Videovizitka 2 min v ČT

Projekt Etická výchova a učebnice
>>> Youtube

Brožura „Etická výchova pro základní a střední školy“. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů.

stáhněte si ji ZDE

Obsahuje: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Dále informace o projektu Etická výchova: východiska, podstata, výchovný styl, metody, doporučený průběh hodiny, EtV a školní vzdělávací program, vzdělávací obsah pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, formy a podmínky realizace EtV, využití v dalších vzdělávacích oblastech, literatura k etické výchovy

Citace elektronické verze brožury ke stažení: NOVÁKOVÁ, Marie, Zdislava VYVOZILOVÁ a Anežka BLAHUŠOVÁ. ETICKÉ FÓRUM ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. Etická výchova pro základní a střední školy: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů [online]. 2. redakč. uprav. vyd., dokument vznikl přepracováním původní brožury z r. 2005 ISBN 80-7130-122-1. Praha, 2014 [cit. 2014-03-19].

Původní tištěná brožura: nyní rozebrána, měla formát A5, 28 stran a růžový přebal.


Napsali o etické výchově

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky