Vzory nejen prosociální

V dosavadní praxi ve výuce zůstávají pomíjeny vzory a idoly zprostředkované internetem a sociálními sítěmi, s nimiž se současné děti identifikují a obdivují je. Seminář se snaží provést účastníky prostředím internetu a ukázat, že i tyto vzory mohou nabízet výchovně využitelné podněty. Cílem je motivovat pedagogy pro přijetí reality toho, co děti a adolescenty zajímá. Seminář přináší zajímavé informace a podněty nejen učitelům, ale i rodičům žáků (možné využití v projektech spolupráce škol s rodiči).

Trvání: 6 hodin

Cena: 5–10 tisíc Kč/sborovnu (kalkulace podle počtu osob)

Pro další informace nás kontaktujte na tel. + 420 607 200 243 nebo info[at]etickeforumcr[dot]cz

Aktuality

Dotační program Královéhradeckého kraje.
Kurz EtV v Praze zahajuje 2. 6. 2018.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky