Formativní hodnocení (8 hodin)

Na semináři se účastníci seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na všestranný rozvoj žáka a zahrnuje mj. dovednost sám se učit, dohledávat a selektovat zdroje, rozvíjet sociální dovednosti.

Účastníci získají některé konkrétní nástroje používané pro formativní hodnocení využitelné i pro ty pedagogy, kteří si zatím na komplexnější změnu přístupu netroufají nebo pro ni nemají podmínky.

Aktuality

Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Zpráva o probíhajících revizích RVP.
Pohodové Vánoce a celý rok 2019…
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky