Kurzy pro pedagogy mateřských škol

  • Workshopy/semináře zrealizujeme u vás ve škole
  • školí lektoři EF ČR, z. s. s dlouholetými zkušenostmi z pedagogické praxe
  • účastníci obdrží osvědčení akreditované v DVPP
  • pro další informace nás kontaktujte na tel. + 420 607 200 243 nebo info[at]etickeforumcr[dot]cz

Emoce a konflikt v práci pedagoga MŠ (16 hodin)

Program je cílen na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů mateřských škol v oblasti konfliktu a emocí.

Zabývá se hlubším představením teorie konfliktu a emocí a porozumění jejich vzájemného propojení. Všechna témata jsou zpracována jak v obecné rovině, tak pro konkrétní situace, s nimiž se pedagogové mateřských škol setkávají ve své každodenní praxi.
Cena pro jednotlivce 2 400,– Kč/osobu; pro skupinu/sborovnu (6–15 osob) 15 000,– Kč

Hra – přirozený nástroj osobnostního rozvoje dítěte (8 hodin)

Kurz představuje hru v předškolní výchově jako důležitý prostředek sebeutváření a formování osobnosti dítěte.

Učení je chápáno jako hra, která má zásadní význam pro tvořivost, poznání, seberozvoj, socializaci a základy prosociálnosti v předškolním věku. Účastníci budou seznámeni s příklady her a aktivit. Hra bude představena jako možnost pochopení osobnosti dítěte a individuálního a efektivního seberozvíjení, důležitého právě v době podpory společného vzdělávání.
Cena pro jednotlivce 1 200,– Kč/osobu; pro skupinu/sborovnu (6–15 osob) 8 000,– Kč.

Pedagog a rodič – dva spolupracující subjekty (8 hodin)

Program se zabývá prohloubením vzájemné spolupráce mezi pedagogem a rodiči dětí.

Představuje rodiče jako subjekt, který podstatně ovlivňuje efektivitu výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Ukazuje, jak je možno díky spolupráci s rodiči zkvalitnit školní práci. Zabývá se utvářením pozitivního vztahu mezi pedagogem a rodiči, jednotlivými složkami, které se na tomto utváření podílejí. Nabízí konkrétní možnosti, jakými je možno s rodiči spolupracovat. Teorie jednotlivých témat je prokládána praktickými nácviky, aktivitami, diskusemi, sdílením zkušeností účastníků, reflexí a sebereflexí.
Cena pro jednotlivce 1 200,– Kč/osobu; pro skupinu/sborovnu (6–15 osob) 8 000,– Kč.

Aktuality

…z rozhodnutí předsednictva EF.
250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 27. 11. 2021.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
článek Mgr. Jaroslava Fidrmuce, ve sborníku na str. 79.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky