80hodinový kurz EtV ve volnočasových aktivitách

organizátor kurzu:

Etické fórum České republiky, o. s.
akreditovaná vzdělávací instituce, č. akreditace: MSMT 13 556/2012-25

propozice kurzu Etická výchova ve volnočasových aktivitách:

Č. akreditace: MSMT 16 378/2012-25-253
Časový rozpis kurzu: 80 hodin

Účastníci kurzu v jeho druhé části postupně zpracují přípravu jedné konkrétní aktivity z jedné části programu EV a interaktivním způsobem předvedou její realizaci v kurzu. Podkladem pro získání osvědčení je tato příprava v rozsahu 1 – 2 strany A4 a hodnocení aktivity lektorem. Součástí může být i zpráva o realizaci uvedené aktivity se skupinou dětí ve volnočasových aktivitách.


Lektoři: lektorský tým EF ČR, o. s.
Místo konání: je dáno dostatečným počtem přihlášených zájemců (nejméně 18).

Komu je kurz určen:
Vzdělávací semináře jsou určeny pro pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, kteří by etickou výchovu aplikovali do své praxe.

Cíl kurzu:
Účastník si osvojí didaktiku rozvoje sociálních dovedností žáků uplatňovaných ve volnočasových aktivitách, se zážitkovými metodami podporujícími tvorbu kolektivu. Aktivně si vyzkouší některé techniky typické pro práci v etické výchově. Získá orientaci ve vztahu etické výchovy ke klíčovým kompetencím.

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky