80hodinový kurz EtV ve volnočasových aktivitách

organizátor kurzu:

Etické fórum České republiky, o. s.
akreditovaná vzdělávací instituce, č. akreditace: MSMT 13 556/2012-25

propozice kurzu Etická výchova ve volnočasových aktivitách:

Č. akreditace: MSMT 16 378/2012-25-253
Časový rozpis kurzu: 80 hodin

Účastníci kurzu v jeho druhé části postupně zpracují přípravu jedné konkrétní aktivity z jedné části programu EV a interaktivním způsobem předvedou její realizaci v kurzu. Podkladem pro získání osvědčení je tato příprava v rozsahu 1 – 2 strany A4 a hodnocení aktivity lektorem. Součástí může být i zpráva o realizaci uvedené aktivity se skupinou dětí ve volnočasových aktivitách.


Lektoři: lektorský tým EF ČR, o. s.
Místo konání: je dáno dostatečným počtem přihlášených zájemců (nejméně 18).

Komu je kurz určen:
Vzdělávací semináře jsou určeny pro pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, kteří by etickou výchovu aplikovali do své praxe.

Cíl kurzu:
Účastník si osvojí didaktiku rozvoje sociálních dovedností žáků uplatňovaných ve volnočasových aktivitách, se zážitkovými metodami podporujícími tvorbu kolektivu. Aktivně si vyzkouší některé techniky typické pro práci v etické výchově. Získá orientaci ve vztahu etické výchovy ke klíčovým kompetencím.

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy Moravské Budějovice, zahájení...
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení květen 2020
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
konaného dne 4. 10. 2019.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky